easy

3 mesiace predplatného zadarmo1 & vrátane karty RFID

Chceme vám nabíjanie čo najviac uľahčiť bez ohľadu na to, či jazdíte na plug-in hybride alebo elektromobile. Preto vám v našej tarife easy ponúkame tú najvyššiu flexibilitu. Naša tarifa easy vám dáva slobodu nabíjať kdekoľvek a kedykoľvek potrebujete za tú najlepšiu cenu od našich prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Život sa mení rýchlo, takže s tarifou easy máte úplnú slobodu a môžete ju kedykoľvek zrušiť. Objednajte si tarifu easy dnes a získajte prístup do jednej z najväčších nabíjacích sietí v Európe.

Základná cena za mesiac 0,00 eur za prvé tri mesiace, potom 3,39 eur/mesiac1
Výpovedná lehota Zmluva končí na konci kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej vypovedaní.2
Nabíjanie Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách v aplikácii My easy Charge.

Extras

Náhradná karta 7,44 EUR

* Cenník a informačný list produktu
Prevziať

Všetky sadzby vrátane DPH.

1Zákazníci, ktorí sa registrovali a získali tarifu easy, sú počas prvých 3 mesiacov oslobodení od základného poplatku. Ponuka platí len pri prvom uzatvorení zmluvy a nie je prenosná. Po 3 mesiacoch platia bežné podmienky tarify. Propagačná akcia nadobudne platnosť aktivovaní zmluvy o nabíjaní. Aktivácia je možná do 31. 12. 2021.

2Zmluva v tarife easy sa uzatvára na dobu neurčitú a ktorákoľvek zo zmluvných strán ju môže vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou ku koncu mesiaca.