3 mesiace predplatného zadarmo & vrátane karty RFID 1

easy

Chceme vám nabíjanie čo najviac uľahčiť bez ohľadu na to, či jazdíte na plug-in hybride alebo elektromobile. Preto vám v našej tarife easy ponúkame tú najvyššiu flexibilitu. Naša tarifa easy vám dáva slobodu nabíjať kdekoľvek a kedykoľvek potrebujete za tú najlepšiu cenu od našich prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Život sa mení rýchlo, takže s tarifou easy máte úplnú slobodu a môžete ju kedykoľvek zrušiť. Objednajte si tarifu easy dnes a získajte prístup do jednej z najväčších nabíjacích sietí v Európe.

Fixné poplatky

Základný poplatok
3,39 EUR / mesiac

Domáce poplatky za nabíjanie

Dobíjanie AC
Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách.
Dobíjanie DC
Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách.

Doplnkové informácie

Minimálne trvanie zmluvy 2
dobu neurčitú
Náhradná karta
7,44 EUR

Nabíjanie v zahraničí

Všetky sadzby vrátane DPH.

* Cenník a informačný list produktu
Prevziať

-

1. Zákazníci, ktorí sa registrovali a získali tarifu easy, sú počas prvých 3 mesiacov oslobodení od základného poplatku. Ponuka platí len pri prvom uzatvorení zmluvy a nie je prenosná. Po 3 mesiacoch platia bežné podmienky tarify. Propagačná akcia nadobudne platnosť aktivovaní zmluvy o nabíjaní. Aktivácia je možná do 31. 12. 2021.

2. Zmluva v tarife easy sa uzatvára na dobu neurčitú a ktorákoľvek zo zmluvných strán ju môže vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou ku koncu mesiaca.