Generelle vilkår og betingelser for My easy Charge

1. My easy Charge

1.1. I henhold til disse generelle vilkårene (“GTC”) gir Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland ("DCS") kunden informasjonstjenester og tilgangsteknologi til ladingsinfrastruktur for  Fiat-, Fiat Professional-, Alfa Romeo- eller Jeep-kjøretøy under betegnelsen "My easy Charge" ("My easy Charge"). Som en forutsetning for bruk av My easy Charge er det nødvendig å ha en gratis FCA-konto. Bruken av begrepet "kunde" i disse GTC-ene refererer til personer av alle kjønn.

1.2. Den nyeste versjonen av disse GTC-ene og den nyeste informasjonen om tilgjengelige tariffer kan lastes ned og skrives ut fra nettstedet http://fcagroup.myeasycharge.eu/. Endringer i disse generelle forretningsbetingelsene og -vilkårene, en My easy Charge-kontrakt som er inngått på dette grunnlaget, samt eventuelle endringer i tariffen som er avtalt med kunden på grunn av endringer i loven, endringer i rettspraksis eller markedsforhold, vil bli varslet til kunden via e-postadressen gitt av kunden i samsvar med avsnitt 2.2 i tekstform med eksplisitt henvisning til relevante endringer. Disse endringene trer i kraft dersom kunden ikke protesterer mot dem innen en måned etter å ha mottatt varselet. DCS vil varsle kunden om disse juridiske konsekvensene ved begynnelsen av denne perioden. Den ovennevnte prosedyren gjelder også endringer i tariffen som er avtalt med kunden. 

1.3. DCS samarbeider med operatører av ladestasjoner (hver en "My easy Charge-partner"). Ladestasjonene til My easy Charge Partners vises på http://fcagroup.myeasycharge.eu/, i My easy Charge-appen, samt via ytterligere kanaler (i følgende "frontservere) og er uthevet for å skille dem fra andre ladestasjoner som ikke er en del av det tilgjengelige nettverket av ladestasjoner. Deler av denne informasjonen kan bare nås ved å logge inn på medlemsområdene.

1.4. My easy Charge omfa

a) visning av My easy Charge Partner-ladestasjoner (i form av statisk informasjon) og visse opplysninger om bruk av disse My easy Charge Partner-ladestasjonene (for eksempel tilgjengelighet og priser i form av dynamisk informasjon) i frontservere.

b) lading på My easy Charge Partner-ladestasjoner etter godkjenning (se avsnitt 6.1) sammen med månedlig fakturering, inkludert en detaljert oversikt over alle ladeprosesser.

1.5. Detaljer om My easy Charge og bruken av tjenesten er beskrevet på http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

1.6. For øyeblikket garanterer ikke Tyskland landsomfattende dekning med lading- og faktureringsløsninger som overholder kalibreringsloven for ladestasjonsoperatører. For våre tjenester bruker vi data levert av ladestasjonsoperatører. I noen tilfeller kan dette blant annet føre til avvik i lading og faktureringsbeløp. Vennligst ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

2. Kontraktavslutning og bestilling

2.1. Kunden kan bestille My easy Charge på http://fcagroup.myeasycharge.eu/. Den versjonen av GTC som kunden har uttrykkelig akseptert ved bestilling av My easy Charge (ettersom versjonen kan endres fra tid til annen i henhold til punkt 1.2 ovenfor) gjelder.  DCS kan tilby kunden tilleggstjenester, for eksempel spesialvilkår for tilgang til ladestasjoner eller tilgang til ladestasjoner fra tredjeparters ladestasjonsoperatører (“pakker”). Bestemmelsene i disse generelle vilkårene gjelder følgelig for slike pakker. 

2.2. Kunder med en "FCA" -konto, kan registrere seg for My easy Charge på http://fcagroup.myeasycharge.eu/ ved å sende inn adresse og betalingsinformasjon. Disse dataene kan korrigeres eller oppdateres på et senere tidspunkt i kundekontoområdet eller gjennom kundeservice. Kunder som ikke har registrert seg for en "FCA"-konto må sette opp en slik konto før de registrerer seg for My easy Charge.

2.3. All informasjon som sendes inn på kundekontoområdet, for eksempel betalingsinformasjon, adressedetaljer og e-postadresser, beskyttes automatisk ved hjelp av moderne krypteringsmetoder, som f.eks. SSL-protokollen (Secure Sockets Layer).

2.4. Betalingen må gjøres med kredittkort eller eventuelle andre betalingsmåter som tilbys til My easy Charge-kunden under registreringsprosessen.

2.5. Tilbud og avslutning av en My easy Charge-kontrakt

a) DCS legger inn et bindende tilbud for levering av My easy Charge. Når kunden som har en "FCA"-konto, har registrert seg for My easy Charge-kundekonto og uttrykkelig akseptert GTC-en, kan My easy Charge bestilles. Bestillingsprosessen er også beskrevet på http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

b) Kunden kan korrigere eventuelle feil ved å klikke "tilbake" under registreringsprosessen og korrigere inndataene. Før kunden bekrefter bestillingen, vil han/hun motta informasjon om prisene for My easy Charge.

c) Etter å ha fullført bestillingsprosessen for My easy Charge, mottar kunden en ordrebekreftelse via e-post sammen med informasjon om den aktuelle tariffen, GTC-en som er akseptert av kunden og informasjonen om hans eller hennes rett til å trekke tilbake godkjennelsen (se avsnitt 2.7).

d) My easy Charge-kontrakten vil være avsluttet når bestillingsprosessen er fullført.

e) Innholdet i My easy Charge-kontrakten lagres av DCS og kan hentes eller lagres av kunden på http://fcagroup.myeasycharge.eu/ i FCA-kundekontoområdet.

2.6. Språk

My easy Charge-kontrakten blir inngått på norsk. Oversettelser av disse GTC-ene til andre språk er kun til informasjonsformål og er ikke juridisk bindende.

2.7. Rett til å trekke seg fra kontrakten

Kunden har rett til å trekke seg fra My easy Charge-kontrakt innen en periode på fjorten dager dersom han eller hun er en forbruker.

Kunden blir herved informert om hans eller hennes rett til å trekke seg som følger:

Rett til å trekke seg

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten uten å gi noen grunner innen 14 dager. Angrefristen utløpet etter 14 dager fra avslutningen av kontrakten. For å utøve din rett til å trekke deg, må du informere oss (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland, Tlf.: +47 63 79 18 02, E-post: no@fcagroup.myeasycharge.eu) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten med en utvetydig uttalelse (f.eks. brev, faks eller e-post). Du kan bruke det vedlagte tilbakekallingsskjemaet (Visning 1). Dette er imidlertid ikke et krav. Du vil ha utøvd rettsfristen innen tilbaketrekningsperioden dersom du sender en meddelese om utøvelse av retten til å trekke deg tilbake før den perioden er utløpt.

Virkninger og konsekvenser av tilbaketrekning

Hvis du trekker seg fra denne kontrakten, må vi returnere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveransekostnader (med unntak av tilleggskostnader, dersom du har uttrykkelig valgt en annen type levering enn den minst kostbare typen standardleveranse som tilbys av oss), uten unødig forsinkelse og minst 14 dager fra den dagen vi blir informert om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten.

Vi vil utføre refusjonen med samme betalingsmiddel som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du har uttrykkelig avtalt noe annet. Under ingen omstendigheter vil vi belaste deg gebyrer som følge av slike refusjoner.

Hvis du har bedt om at tjenestene skal begynne i tilbaketrekningsperioden, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er gitt til det tidspunktet du informerte oss om utøvelsen av tilbaketrekningsretten, i forhold til den fulle dekning av kontrakten.

(Slutt på informasjon om tilbaketrekningsrett)

3. My easy Charge ladekort: Aktivering og deaktivering av My easy Charge ladekortet

3.1. For å kunne bruke My easy Charge krever de fleste ladestasjonene et aktivert My easy Charge ladekort. Hvis kunden allerede har et My easy Charge-kort, kan han aktivere et slikt kort under registreringsprosessen. Hvis ikke vil DCS sende et My easy Charge-kort for aktivering til kunden via posten. My easy Charge-kort aktiveres i My easy Charge-kundekontoen ved å skrive inn kortnummeret og bekrefte detaljene. Kunden vil så motta bekreftelse via e-post. Aktivering av My easy Charge-kort kan ta opptil 24 timer.

3.2. På enkelte ladestasjoner er det bare mulig å godkjenne My easy Charge-appen, som er tilgjengelig i Apple Inc. App Store eller i Google Play-butikken, og inneholder en QR-kodeleser. For godkjenning er det nødvendig å logge inn med innloggingsinformasjon.

3.3. DCS forblir eieren av My easy Charge-kortet. Kunden må lagre sitt My easy Charge-kortet og innloggingsinformasjon trygt. Kunden må øyeblikkelig varsle DCS om tap eller tyveri av My easy Charge-kort (se kontaktinformasjon under avsnitt 10). I tillegg kan kunden også kontakte My easy Charge-kundeservice for å deaktivere My easy Charge-kortet. Utstedelse av et erstatningskort kan medføre ekstra kostnader for kunden (se gjeldende priser på http://fcagroup.myeasycharge.eu/).

4. Kontraktvilkår og gyldighet

4.1. Kontrakten har ingen bestemt tidsperiode, og kan avsluttes av hver av partene på én måneds skriftlig varsel, med virkning på slutten av en kalendermåned. Oppsigelsesvarselet kan gis i kundekontoområdet, ved skriftlig varsel eller via e-post. Dette påvirker ikke retten til å si opp kontrakten med en god grunn.

4.2. Når kontrakten er avsluttet, er ikke My easy Charge-kortet lenger gyldig og vil bli blokkert av DCS.

4.3. Andre vilkår og varslingsperioder kan være gjeldende når kunden bestiller ytterligere pakker.

5. Bruk og tilgjengelighet av My easy Charge

5.1. Kunden kan få mer informasjon om My easy Charge og tekniske detaljer om bruk og tilgjengelighet på http://fcagroup.myeasycharge.eu/. DCS leverer tjenestene i kundens bostedsland samt i flere land i samsvar med avsnitt 9 nedenfor.

5.2. For å kunne bruke My easy Charge på best mulig måte, er det nødvendig å ha My easy Charge-appen tilbyr på en egnet mobilenhet eller tilgang til http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

5.3. DCS jobber med å utvide tilgangen til og bruken av offentlig ladingsinfrastruktur via My easy Charge og for å utvide gruppen av My easy Charge-partnere. DCS gir imidlertid ingen representasjon eller garanti med hensyn til tilgjengeligheten (riktig funksjon, tilgjengelighet av strøm eller full ladning) av, og kunden har ingen rett til å kreve tilgang til, bestemte ladestasjoner og/eller lademuligheter. Det er spesielt ingen rett til oppbevaring av den samme My easy Charge Partner-ladingsinfrastrukturen.

5.4. DCS gir ikke, med forbehold for avsnitt 5.5, noen representasjon eller garanti med hensyn til aktualiteten og/eller korrektheten av statisk og/eller dynamisk informasjon som vises via frontserverne (se avsnitt 1.4 a), inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om ladestasjoner og/eller tilgjengeligheten av dem. Kunden anerkjenner spesielt at slik informasjon leveres av tredjeparter (for eksempel My easy Charge-partnere). Uavhengig av det faktum bekrefter DCS aktualiteten og/eller korrektheten av informasjonen på en prøvebasis for å forbedre av tjenesten kontinuerlig. Overføringen av denne informasjonen er også avhengig av mottaket til mobilmastene til de respektive nettoperatørene, og kan bli svekket av atmosfæriske forhold, topografiske forhold, kjøretøystillingen og hindringer i nærheten (slik som broer og bygninger osv.).

5.5. Avhengig av avtalt tariff kan prisene variere avhengig av ladestasjonen som er i bruk (se avsnitt 7.1). I et slikt tariffsystem blir kunden vist de faktiske prisene for den respektive ladeplassen i My easy Charge-appen, forutsatt at kunden er logget inn med innloggingsinformasjonen sin. DCS garanterer at de viste prisene er riktige, og avviker dermed fra avsnitt 5.4. Kunder med en slik tariff er forpliktet til å informere seg om de gyldige prisene før oppstartsprosessen starter.

5.6. My easy Charge som tilbys under disse GTC-ene, kan bare brukes til lading av kjøretøy av merkene Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo eller Jeep.

5.7. Kunder kan la familiemedlemmer eller deres ansatte bruke My easy Charge (spesielt My easy Charge-kortet), forutsatt at kunden ikke tar betalt for slik bruk og at My easy Charge bare brukes til belaste kundens eget kjøretøy. Før slik bruk må kunden informere brukeren om riktig håndtering av ladestasjonene. Eventuell annen tredjeparts bruk av My easy Charge krever forhåndsgodkjenning fra DCS. Kunden kan ikke bruke My easy Charge for ulovlige formål eller tillate tredjepart å gjøre det.

5.8. Kunden skal følge bruksanvisningene for kjøretøyet som skal lades og alt brukt utstyr eller tilbehør (f.eks. ladekabel), samt med eventuelle instruksjoner og vilkår og betingelser for My easy Charge-partnere som vises ved ladingsstasjoner angående bruken av ladestasjonene. Bruk av ladekabler eller annet utstyr eller tilbehør som (i) ikke er sertifisert i samsvar med gjeldende lover og forskrifter (f.eks. CE-sertifisering), (ii) ikke er godkjent for den respektive bilen eller ved den respektive My easy Charge-partneren i henhold til instruksjonene som vises på ladestasjonene eller (iii) er skadet, er strengt forbudt.

5.9. Ladestasjoner som viser en alarmmelding eller problemrapport eller som åpenbart er skadet, må ikke brukes. I stedet blir kunden bedt om å informere DCS (se kontaktinformasjon under avsnitt 10).

5.10. Kunden skal være ansvarlig for eventuelle skade som oppstår som følge av misbruk eller feilaktig bruk av My easy Charge-kortet i My easy Charge-appen som godkjenningsenhet eller misbruk eller feilaktig bruk av ladeprosessen i henhold til gjeldende lovgivning.

6. Ladingsprosess og autentisering; maksimal lading og tomgangstid; forstyrrelser

6.1. Kundene blir autentisert på My easy Charge Partner-ladestasjoner ved hjelp av My easy Charge-kortet. På enkelte ladestasjoner er autentisering også mulig, eller det kan kreve bruk av My easy Charge-appen. Dette gjelder spesielt for ladestasjonen med et intercharge-symbol. For hver ladeplass vises de tilgjengelige godkjenningsmetodene i My easy Charge-appen levert eller på http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

6.2. Maksimumsperioden for kontinuerlig tilkobling på en enkelt ladestasjon må ikke overstige 24 timer, eller ved DC-lading (likestrømladning) 4 timer (maksimal ladning og tomgangstid). I tillegg må kunden forlate den offentlige parkeringsplassen så snart ladingsprosessen er fullført eller den maksimale parkeringsperioden er utløpt. Kostnader som kan oppstå for DCS på grunn av at maksimal(e) lade- eller tomgangtid og/eller parkeringsperioder overskrides, samt kostnader for bøter eller slepetjenester på grunn av ulovlig parkering, faktureres til kunden.

6.3. Kunden erkjenner at forstyrrelser av ladestasjoner kan oppstå på grunn av force majeure, inkludert streik, utstengninger og offisielle direktiver, samt på grunn av tekniske og andre typer tiltak som må utføres på utstyret for at det skal fungere korrekt eller for å forbedre tjenesten (f.eks. vedlikehold, reparasjoner, programvareoppdateringer av systemer). Forstyrrelser kan også skyldes kortsiktig kapasitetsmangel på grunn av maksimal bruk.

6.4. I den utstrekning forstyrrelser og/eller uregelmessigheter i forsyning av elektrisitet skyldes en forstyrrelse av nettoperasjonene (inkludert koblingen til nettet), skal DCS frigjøres fra sine respektive forpliktelser under My easy Charge. Dette gjelder imidlertid ikke i den grad DCS avbryter leveransen uten begrunnelse. På forespørsel skal DCS uten unødig forsinkelse gi kunden opplysninger om slike skadelige hendelser og årsakene bak dem i den grad DCS har slik informasjon eller slik informasjon kan gjøres tilgjengelig med rimelig innsats.

7. Avgift; priser

7.1. Gebyret for My easy Charge og bruken av tjenestene bestemmes av den respektive avtalte tariffen og kan generelt være sammensatt som følger:

a) et fast månedlig grunngebyr (avhengig av den avtalte tariffen; ved noen tariffer kan det månedlige grunngebyret allerede inneholde gebyrer for bruk (flate tariffer), og

b) betalinger basert på faktisk bruk for individuelle ladeprosesser på My easy Charge Partner-ladestasjoner.

Den gjeldende prisstrukturen finnes på https://fcagroup.myeasycharge.eu/web/fca-no/tariffs.

De faktiske prisene for den respektive ladestasjonen vises til kunden i My easy Charge-appen, forutsatt at kunden er logget inn med innloggingsinformasjonen sin. For variable tariffer har DCS rett til å justere prisene for den faktiske bruken av en ladestasjon med virkning for fremtiden. Kunder er forpliktet til å informere seg om de gyldige prisene før oppstartsprosessen starter.

7.2. Den månedlige basisavgiften belastes først når My easy Charge-kontrakten er inngått, eller – i tilfelle endring i tariff med månedlig basisavgift – slik bytte av tariff har blitt aktivert av DCS og deretter på pro rata-basis resten av den første måneden.

7.3. Betalingene basert på faktisk bruk belastes for hver ladeprosess fra starten (dvs. støpselet settes inn i ladepunktet) til slutten (dvs. pluggen trekkes fra ladepunktet) av ladeprosessen basert på gjeldende gyldige priser i respektive land eller ved den respektive ladestasjonen. Mer informasjon om priser for roaming finner du på prislisten for den respektive tariffen under http://fcagroup.myeasycharge.eu/. Ladeprosesser belastes som angitt i prislisten for den aktuelle tariffen (for eksempel på minuttbasis for hvert startet minutt eller per kW/t).

7.4. Alle priser inkluderer MVA. Informasjonen om prisene som gjelder for kundens respektive tariff ved kontraktinngåelse, sendes til kunden via e-post (se avsnitt 2.5c).

7.5. Hvis priser vises på en hvilken som helst My easy Charge Partner-ladestasjon, kan slike priser avvike fra prisene som er avtalt med kunden. Bare prisene som er avtalt mellom kunden og DCS vil gjelde.

7.6. Ved lading i utlandet (roaming) kan prisene avvike fra de prisene som ble angitt da kontrakten ble inngått. Kundene er forpliktet til å orientere seg om de gjeldende vilkårene før de begynner å lade i utlandet. Henvisnings- og informasjonsplikten i samsvar med punkt 1.2 i disse generelle forretningsvilkårene og de rettslige konsekvensene som følger av dette, gjelder ikke i disse tilfellene.

7.7. Ved lading i utlandet kan det hende at en annen valuta enn valutaen i Norge skal betales til DCS (utenlandsk valuta). For å gjøre faktureringen av utenlandsk valuta så enkel som mulig for kunden har DCS rett til å konvertere fordringer i utenlandsk valuta til valutaen i Norge, og til å kreve dette konverterte beløpet fra kunden i stedet for den utenlandske valutaen. Denne konverteringen for en ladeprosess i utenlandsk valuta er basert på vekslingskursen for euro i Den europeiske sentralbanken på slutten av den foregående bankdagen før ladingen fant sted, noe som kunden kan se på: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

7.8. DCS forbeholder seg retten til å senke prisene på eksisterende og/eller nye kontrakter i bestemte tidsperioder og for definerte ladestasjoner (se avsnitt 7.1b) (spesialtilbud).

7.9. En tariffendring krever en tilsvarende avtale mellom partene. Kunden kan søke om prisendring via internett på http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

8. Betingelser for fakturering og betaling

8.1. Kunden kan hente sine månedlige fakturaer via My easy Charge-kundekontoen på http://fcagroup.myeasycharge.eu/, som inneholder en spesifisert liste over ladeprosesser i den respektive fakturaperioden med informasjon om dato, sted og varighet. Kunden vil bli varslet via e-post hvis en ny faktura blir tilgjengelig.

8.2. Kostnader påløpt per kalendermåned belastes via betalingsmetoden som er valgt under registreringsprosessen i My easy Charge-kundekontoen på den fjerde arbeidsdagen i neste kalendermåneden. Bedriftskunder som betaler via faktura (se avsnitt 2.4) må overføre beløpet innen 14 dager etter at fakturaen mottas til kontoen oppgitt på fakturaen. Selv om DCS forsøker å fakturere My easy Charge-tjenesten i den påfølgende kalendermåneden, kan det forekomme forsinkelser i enkelte tilfeller (f.eks. på grunn av sen fakturering av My easy Charge-partnere til DCS).

8.3. Kunden kan bare frata mot DCS-krav hvis kundens motkrav er ubestridte, basert på tilbaketrekking av denne kontrakten eller hvis det foreligger en juridisk bindende tittel. Kunden kan kun holde tilbake betalinger dersom dette er basert på krav som følge av My easy Charge-kontrakten.

8.4. Hvis kunden har misligholdt betalingene, har DCS rett til å blokkere kundens bruk av My easy Charge.

9. Internasjonal roaming

På grunnlag av My easy Charge-kontrakten kan kunden også bruke My easy Charge-kortet for My easy Charge-appen også i andre land enn bostedslandet. Den nåværende listen over land er tilgjengelig på http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

10. Kontakt

For generelle spørsmål om My easy Charge-produktet, spørsmål om fakturaer, kundekontrakter eller My easy Charge-kort samt tekniske problemer, spesielt under ladeprosessen, kan kunden bruke kontaktmulighetene som lagt ut på http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

11. Garanti

Lovbestemte garantibetingelser gjelder.

12. Fraskrivelse av ansvar

12.1. I tilfeller av mindre uaktsomhet er DCS bare ansvarlig dersom det har brutt viktige kontraktsforpliktelser (kardinalforpliktelser) slik som de som anses å være spesifikt pålagt av DCS i henhold til innholdet og hensikten med My easy Charge-kontrakten eller de hvis fullførelse muliggjør riktig gjennomføring av My easy Charge-kontrakten og overholdelse som kunden regelmessig kan stole på. Slikt ansvar er begrenset til den typiske skaden som kan forventes ved tidspunktet for inngåelsen av My easy Charge-kontrakten.

12.2. Det personlige ansvaret for de juridiske representantene, agentene og ansatte i DCS for eventuelle skader som skyldes en lavere grad av forsømmelse fra deres side, er også begrenset til omfanget beskrevet i forrige avsnitt.

12.3. Ansvaret for DCS i tilfelle skadelig manglende avsløring av en defekt, eller som skyldes antakelsen om en garanti eller i henhold til produktansvarsloven, forblir upåvirket. Ansvarsbegrensninger gjelder ikke i tilfelle av ondsinnet hensikt, grov uaktsomhet, død, kroppsskade eller helsefare.

12.4. DCS er ikke operatør for ladestasjonene og er ikke ansvarlig som operatør. Kunden anerkjenner i tilfelle av forstyrrelser eller uregelmessigheter i strømforsyningen som følge av forstyrrelser av nettoperasjonen (inkludert koblingen til nettet) at krav kan rettes mot operatøren av distribusjonsnettverket. DCS vil på forespørsel tildele og overføre krav og rettigheter mot operatøren av distribusjonsnettverket knyttet til en skade for kunden.

13. Informasjon om databeskyttelse

13.1. DCS tar vern av personopplysningene til brukerne av tjenesten svært alvorlig, og respekterer brukernes personvern ved behandling av personopplysninger.

13.2. Ytterligere informasjon om databehandling, personvern og datasikkerhet finner du i personvernerklæringen.

14. Jurisdiksjon, forlik og gjeldende lov

14.1. My easy Charge-kontrakten samt eventuelle juridiske forhold basert på disse GTC-en er underlagt tysk lovgivning. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonal salg av varer gjelder ikke. Hvis kunden er en forbruker, vil obligatoriske forbrukerbestemmelser i kundens bostedsland ha forrang over tysk lov dersom de er gunstigere for kunden.

14.2. Den eksklusive jurisdiksjonen for alle krav som følge av relasjoner med bedriftseiere eller offentligrettslige selskaper er München, Tyskland. Hvis kunden er forbruker og har sitt bostedssted eller regelmessig holder til i EØS eller i Sveits, kan han også gjøre et krav i bostedslandet. Krav fra DCS mot en forbruker kan bare gjøres i forbrukerens bostedsland.

14.3. Europa-kommisjonen tilbyr en nettbasert tvisteløsningsplattform, som du kan få tilgang til på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt oss hvis har et spørsmål.

14.4. DCS vil ikke delta i tvist-forliksprosedyrer foran en forbruker-voldgiftsnemnd og er ikke forpliktet til å gjøre det.

Siste revisjon: Februar 2021

Utstilling 1: Tilbaketrekkingsskjema

Tilbaketrekkingsskjema

(Hvis du ønsker å trekke tilbake kontrakten, fyll ut dette skjemaet og send det tilbake til oss.)

Til:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Tyskland

E-Mail: no@fcagroup.myeasycharge.eu

Jeg/vi trekker oss herved fra kontrakten som er inngått av meg/oss med hensyn til følgende My easy Charge:


My easy Charge-kontraktnummer

Bestilt den

Navn på forbruker(e)

Adresse til forbruker(e)

Signatur fra forbruker(e) (bare hvis dette skjemat fylles ut på papir)

Dato