A termékeinktől és szolgáltatásainktól elvárt minőség annak is irányt szab, hogy hogyan kezeljük az Ön adatait.Jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinkkel bizalmon alapuló üzleti kapcsolat kialakítására és fenntartására törekszünk.Személyes adatainak biztonsága és integritása az egyik legfontosabb célunk.

Ki a felelős az adatfeldolgozásért?

Az My easy Charge szolgáltatásokat a Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin (Németország) (“DCS”) nyújtja az ügyfél részére, és az ezzel összefüggő adatkezelési tevékenységekért adatkezelőként felel.

Milyen Önnel kapcsolatos adatokat dolgozunk fel, milyen célból tesszük ezt és mennyi ideig tároljuk az információt?

Az My easy Charge szolgáltatásra irányadó szerződés megkötésével, illetve az My easy Charge szolgáltatás nyújtásával összefüggésben gyűjtött személyes adatok kezelése a szerződéskötés, az My easy Charge szolgáltatás ügyfél általi használatának lehetővé tétele (például a töltőállomásokon elvégzett töltés), valamint az My easy Charge szolgáltatás díjának ügyfél részére történő számlázása céljából történik. (Az általános adatvédelmi rendelet – „GDPR” – 6 cikk (1) bekezdés b) pontja.)

Szerződések összefoglalása

Az My easy Charge szolgáltatásra irányadó szerződés megkötésével összefüggésben az adatok alábbi kategóriáit kezeljük:

 • elérhetőségek (például vezetéknév és keresztnév, lakcím, e-mail cím),
 • fiókadatok (például az My easy Charge szolgáltatás bejelentkezési adatai, fizetési adatok),
 • a gépjármű adatai (alvázszám, ún. VIN).

A szerződéses adatok az My easy Charge szolgáltatásra irányadó szerződés megszűnését követően automatikusan törlésre kerülnek, míg a pénzügyi tranzakciók adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően 10 elteltével töröljük.

Szolgáltatások nyújtása

Az My easy Charge szolgáltatás DCS általi biztosítása érdekében az alábbi (valószínűsíthetően személyes) adatokat kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont):

 • az My easy Charge kártyához, illetve az ügyfél által a töltőállomáson használt azonosítási eszközhöz kapcsolt egyedi azonosító szám,
 • a töltésre vonatkozó adatokról vezetett nyilvántartás, mely tartalmazza az ügyfél által elvégzett töltési eseményeket,
 • a töltési esemény helyszínéül szolgáló töltőállomás helye és az ügyfél helyzete (utóbbi kizárólag e-útvonaltervező szolgáltatás esetén, és kizárólag amennyiben az ügyfél aktiválta az My easy Charge-alkalmazás GPS-funkcióját).
 • A díjbeszedési folyamat során gyűjtött összes egyéb információ.

Bár ezen adatok megadása nem feltétele az My easy Charge szolgáltatásra irányadó szerződés megkötésének, a DCS csupán akkor tudja biztosítani az adott szolgáltatást, ha ezen adatokat megkapja és kezelheti. A kezelt személyes adatokat 90 nap elteltével töröljük, kivéve, ha azokra egy meghatározott szolgáltatás nyújtásához ennél hosszabb őrzési idő szükséges.

Az ügyfél járműadatainak megadása a szolgáltatóinknál történő töltési folyamat kiszámlázásának megfelelő kezelése érdekében szükséges. A VIN a vonatkozó szerződéses jogviszony azonosításához szükséges.

Az My easy Charge szolgáltatásra irányadó szerződés teljesítése körében alvállalkozó szolgáltatókat veszünk igénybe, akik a személyes adatokat kizárólag az utasításunkra és annak megfelelően kezelik.

Termékminőség biztosítása, új termékek kutatása és fejlesztése

Az My easy Charge szolgáltatások nyújtása mellett a gyűjtött adatokat a DCS által kínált My easy Charge szolgáltatások minőségbiztosítása, valamint az új kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése céljából is feldolgozzuk. Ezek az adatkezelési tevékenységek az ügyfeleink által támasztott komoly elvárásoknak való megfeleléshez fűződő jogos érdekünk alapján, valamint annak érdekében zajlanak, hogy új szolgáltatások megalkotásával kielégítsük ügyfeleink jövőbeli igényeit (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az ügyfelek személyes adatainak védelme érdekében a jelen rész szerint feldolgozott adatokat kizárólag olyan formában dolgozzuk fel, amelynek alapján az ügyfél kiléte nem fedhető fel. Továbbá a kapcsolattartási adatokat a saját, hasonló szolgáltatások vagy a DCS termékeinek közvetlen reklámozására használjuk (GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja). Az ügyfelet e-mailben vagy az alkalmazáson keresztül értesítjük. Az ügyfélnek bármikor jogában áll kifogást emelni a személyes adatok ilyen reklámozás céljára történő kezelése ellen az alább található kapcsolati lehetőségeken keresztül.

A szolgáltatásaink javítása érdekében a bejelentkezett felhasználóink értékelhetik a DCS hálózat töltőállomásait, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, vagy feltölthetnek felhasználói tartalmakat egy töltőállomáshoz (a továbbiakban: „értékelések”). Ezeket az értékeléseket a DCS a személyes adatokkal együtt tárolja és kizárólag a szolgáltatásaink javítására használja.

A DCS fenntartja a jogot, hogy az értékeléseket a weboldalon, az alkalmazáson és más csatornákon feltüntesse (a továbbiakban: „felületek”) az ügyfél monogramjával együtt, hogy azok más felhasználók számára is elérhetők legyenek a javított szolgáltatási és ügyfélélmény érdekében. A DCS az értékeléseket a DCS hálózaton belül elérhetővé teszi a partnerek számára, hogy ők is megjeleníthessék azokat a felületeiken. Az értékelések DCS vagy a DCS partnerhálózata általi felhasználása olyan módon történik, amely anonim formában védi a felhasználó adatait, azaz csak a felhasználó monogramját tünteti fel más személyes adatok nélkül, kivéve, ha a felhasználó előzetesen hozzájárult más felhasználáshoz.

Minden felhasználónak lehetősége van arra, hogy egy töltőállomás vonatkozásában adott értékeléseit bármikor törölje az adott felület beállításainak segítségével.

Mobilalkalmazásunkban ezenkívül elemezzük a felhasználói magatartást is. Ez azt a célt szolgálja, hogy ügyfeleink kívánságára a mobilalkalmazáson keresztül is javítsuk szolgáltatásaink minőségét, valamint felhasználóbarát környezetet biztosítsunk [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Ez a DCS törvényes érdekeit, valamint a növekvő vevői igények kielégítését szolgálja. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a mobilalkalmazásunkban az adatfeldolgozást kifogásolja.

A mobilalkalmazásunkon történő felhasználói magatartással összefüggésben az alábbi adattípus feldolgozását végezzük:

 • Az általános felhasználás keretében: a felhasználás kezdete és vége (dátum és időpont), az alkalmazás használatával eltöltött idő, egyes funkciók használata, gombok és oldalmegtekintések, keresési viselkedés és keresett kifejezések, promóciók, mint pl. promóciós kódok felhasználása.
 • Az eszközzel kapcsolatos adatok tekintetében: az eszköz típusa, operációs rendszer, nyelvi beállítások, időzónák, helymeghatározás, alkalmazásbeállítások, alkalmazás-összeomlások és egyéb hibák.

Adatfeldolgozás céljából a fenti személyes adatokat a Mixpanel, Inc. (405 Howard St., 2nd Floor, San Francisco, CA 94105) részére továbbítjuk. A Mixpanel, Inc. az EU–USA adatvédelmi pajzs tanúsítványával rendelkezik, és ezzel megfelelő adatvédelmi szintet biztosít.

Beleegyezésen alapuló reklámcélú kommunikáció és piackutatás

Amennyiben a személyes adatai további kezeléséhez Ön külön hozzájárult, úgy az Önre vonatkozó személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott körben (például marketingcélokra és/vagy piackutatásra) használhatjuk, és – amennyiben irányadó – megoszthatjuk harmadik felekkel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az ezzel kapcsolatos részletes információ az irányadó hozzájáruló nyilatkozatban található. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Jogi kötelezettség

Mindezeken túlmenően, a DCS a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében is kezeli (GDPR 13. cikk (1) bekezdés c) pont és 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Előfordulhat például, hogy a DCS-t jogi kötelezettség terheli, hogy a személyes adatokat átadja közhatalmi szervek vagy más harmadik felek részére.

Harmadik fél szolgáltatások (Google Maps)

A címek helyes megadása érdekében beágyaztuk a weboldalunkba a Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország) által működtetett Google Maps szolgáltatást az API-n keresztül. Ebben a vonatkozásban a Google a nevünkben jár el.  A tartalom böngészőben történő megjelenítése érdekében a Google rendelkezésére kell bocsátania az IP-címét, máskülönben a Google nem tudja biztosítani ezt a beágyazott tartalmat.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, azaz az Ön személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeljük.

A Google Maps használatakor a jelen weboldal Ön által történő felkeresésével kapcsolatos információk (beleértve az Ön IP-címét is) az Európai Unión kívül (beleértve az Amerikai Egyesült Államokat) is kezelhetők. Előfordulhat, hogy e harmadik fél országokban a személyes adatok kezelése nem biztosítja az Európai Unió álláspontja szerinti „megfelelő szintű védelmet”. Azonban az ilyen védelmi szint bizonyos intézkedések útján is megvalósítható. Az alkalmazott intézkedése neve az EU-USA Adatvédelmi Pajzs. Az EU-USA Adatvédelmi Pajzs szerinti tanúsításra vonatkozó részleteket megtalálhatja az USA kormányának (hivatalosan csak angol nyelven elérhető) következő weboldalán: https://www.privacyshield.gov.

A Google átadhatja a Maps-ből szerzett információkat harmadik feleknek, ha azt a törvény előírja, vagy amennyiben harmadik felek dolgozzák fel ezen adatokat a Google nevében.

Kikapcsolhatja a Google Maps szolgáltatást, így megakadályozhatja a Google-nak történő adatátvitelt, ha kikapcsolja böngészőjében a JavaScriptet. Szeretnénk azonban jelezni, hogy ebben az esetben nem használhatja a térképes megjelenítést az oldalainkon.

A Google Maps által végzett adatgyűjtés és adatkezelés céljára és terjedelmére vonatkozó további információk az adatvédelmi szabályzatban találhatók meg. Itt további információt talál a jogaival és az adatai védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban is: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu.

Hogyan védjük személyes adatait?

Az Ön adatainak biztonságáról korszerű technológiával gondoskodunk. Az Ön személyes adatait a visszaélésekkel vagy az egyéb formában megnyilvánuló jogosulatlan adatkezeléssel szemben többek között az alábbi biztonsági intézkedésekkel védjük:

 • a személyes adatokhoz való hozzáférést kizárólag korlátozott létszámú, arra felhatalmazott személyre és a meghatározott célra korlátozzuk,
 • a gyűjtött adatokat kizárólag titkosított formában továbbítjuk,
 • emellett az informatikai rendszerekhez való hozzáférést folyamatosan figyelemmel kísérjük annak érdekében, hogy a visszaéléseket korai fázisban észleljük és elhárítsuk.

Csak addig tartjuk meg az Ön személyes adatait, amíg az adott célok érdekében ez szükséges. Amennyiben az adatokat több cél érdekében is kezeljük, ezeket az utolsó meghatározott cél elérésekor automatikusan töröljük vagy az Ön számára közvetlenül nem nyomon követhető formában tároljuk.

Kapcsolatfelvétel, az Ön adatvédelmi jogai és az adatvédelmi hatósághoz való panaszbenyújtás joga

Ön igényelheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve törlését, továbbá kérheti az adatkezelés korlátozását, és azzal szemben tiltakozhat is. E jogait a DCS megkeresése útján gyakorolhatja, az alábbi elérhetőségeken: Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin (Németország), e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezeléssel kapcsolatban velünk szemben megfogalmazott aggályait vagy panaszait nem vesszük komolyan, úgy megkeresheti az illetékes szabályozó hatóságot is.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy a jövőre nézve bármikor visszavonhatja az Ön által adott hozzájárulást. E jogát a DCS megkeresése útján gyakorolhatja, az alábbi elérhetőségeken: Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin (Németország), e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com.