Generelle vilkår og betingelser for My easy Charge

1. My easy Charge

1.1. I henhold til disse generelle vilkår og betingelser ("GVB") forsyner Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland ("DCS") kunden med informationstjenester og adgangsteknologi til opladningsinfrastruktur for Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo eller Jeep-køretøjer under betegnelsen "My easy Charge" ("My easy Charge"). Som en forudsætning for brugen af My easy Charge er det nødvendigt at have en gratis FCA-konto. Brugen af udtrykket "kunde" i disse GVB henviser til personer af alle køn.

1.2. Den seneste version af disse GVB og de seneste oplysninger om de tilgængelige tariffer kan findes, downloades og udskrives fra webstedet http://fcagroup.myeasycharge.eu/. Ændringer af disse generelle forretningsbetingelser, en My easy Charge-kontrakt, der er indgået på dette grundlag, samt eventuelle ændringer i den told, der er aftalt med kunden på grund af ændringer i loven, ændringer i retspraksis eller markedsvilkår, vil blive meddelt til kunden via e-mailadressen, som kunden har oplyst i overensstemmelse med afsnit 2.2 i tekstform med eksplicit henvisning til de relevante ændringer. Disse ændringer vil træde i kraft, hvis kunden ikke gør indsigelse mod dem inden for en periode på en måned, efter at kunden har modtaget underretningen. DCS vil underrette kunden om disse juridiske konsekvenser ved starten af denne periode.

1.3. DCS samarbejder med operatører af ladestationer (som hver er en "My easy Charge-partner"). My easy Charge-partnernes ladestationer vises på http://fcagroup.myeasycharge.eu/, i My easy Charge-appen samt via yderligere kanaler (i det følgende omtalt som "frontends") og fremhæves for at skelne mellem dem og andre ladestationer, der ikke er en del af det tilgængelige netværk af ladestationer. Disse oplysninger er til dels kun tilgængelige via logon på medlemsområder.

1.4. My easy Charge-tjenester består af

a) visningen af My easy Charge-partneres ladestationer (i form af statiske oplysninger) og visse oplysninger vedrørende brugen af disse My easy Charge-partneres ladestationer (f.eks. tilgængeligheden og priserne i form af dynamiske oplysninger) i frontends.

b) opladning ved My easy Charge-partnernes ladestationer efter godkendelse (se afsnit 6.1) samt månedlig fakturering inklusive en detaljeret oversigt over alle opladningsprocesser.

1.5. Detaljerede oplysninger om My easy Charge og brugen af tjenesten kan findes på http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

1.6. For tiden garanterer Tyskland ikke, at operatører af ladestationer yder dækning på landsplan med opkrævnings- og faktureringsløsninger, som er i overensstemmelse med kalibreringsloven. I vores service anvender vi data fra operatører af ladestationer. I nogle tilfælde kan dette medføre afvigelser i bla. opkrævnings- og faktureringsbeløb. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

2. Kontraktindgåelse og bestilling

2.1. Kunden kan bestille My easy Charge på http://fcagroup.myeasycharge.eu/. Den version af GVB, som kunden udtrykkeligt har accepteret ved bestillingen af My easy Charge (idet en sådan version kan blive ændret fra tid til anden i henhold til afsnit 1.2 ovenfor), er gældende.

2.2. Kunder, der har en FCA-konto, kan tilmelde sig My easy Charge på http://fcagroup.myeasycharge.eu/ ved at angive deres adresse- og betalingsoplysninger. Disse data kan rettes eller opdateres på et senere tidspunkt i kundekontoområdet eller via kundeservice. Kunder, som endnu ikke har oprettet en FCA-konto, skal oprette en sådan konto, inden de tilmelder sig My easy Charge.

2.3. Alle oplysninger, der sendes i kundekontoområdet, som f.eks. betalingsoplysninger, adresseoplysninger og e-mail-adresser, beskyttes automatisk ved hjælp af moderne krypteringsmetoder som f.eks. SSL-protokollen (Secure Sockets Layer).

2.4. Betaling skal ske med kreditkort eller eventuelle andre betalingsmetoder, som My easy Charge-kunden tilbydes under registreringsprocessen. Under forudsætning af tilstrækkelig kreditværdighed har erhvervskunder også mulighed for at betale via bankoverførsel på grundlag af udstedte fakturaer. For at kunne gøre dette skal erhvervskunden ansøge om fakturabetaling og sende en kopi af et udtræk fra handelsregisteret eller lignende officiel dokumentation til DCS. Anmodningen om fakturabetaling kan foretages under registreringsprocessen eller ved at kontakte kundeservice.

2.5. Tilbud om og indgåelse af en My easy Charge-kontrakt

a) DCS afgiver et bindende tilbud i henhold til bestemmelserne for My easy Charge. Når kunden, som har en FCA-konto, har oprettet en My easy Charge-kundekonto og udtrykkeligt har accepteret GVB, kan My easy Charge bestilles. Bestillingsprocessen er også beskrevet på http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

b) Kunden kan rette eventuelle indtastningsfejl ved at klikke på "Tilbage" under registreringsprocessen og rette indtastningerne. Inden kunden bekræfter sin ordre, får kunden specifikt oplysninger om de priser, der gælder for My easy Charge.

c) Når kunden har gennemført bestillingsprocessen for My easy Charge, modtager kunden en ordrebekræftelse via e-mail sammen med oplysninger om den respektive tarif, GVB som accepteret af kunden og oplysningerne om kundens ret til at udtræde (se afsnit 2.7).

d) My easy Charge-kontrakten er indgået, når bestillingsprocessen er gennemført.

e) My easy Charge-kontraktens indhold opbevares af DCS og kan hentes eller gemmes af kunden på http://fcagroup.myeasycharge.eu/ i My easy Charge-kundekontoområdet.

2.6. Sprog

My easy Charge-kontrakten indgås på dansk. Oversættelser af disse GVB til andre sprog er kun til informationsformål og er ikke juridisk bindende.

2.7. Ret til at udtræde af kontrakten

Kunden har ret til at udtræde af My easy Charge-kontrakten inden for en periode på fjorten dage, hvis kunden er en forbruger.

Kunden informeres hermed om hans eller hendes ret til at udtræde som følger:

Fortrydelsesret

Køber har 14 dages fuld fortrydelsesret fra dagen, hvor aftalen er indgået.

Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal der gives en meddelelse til os (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland, Tel: +45 70 71 63 19, mail: dk@fcagroup.myeasycharge.eu). I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Derudover bedes du udfylde og vedlægge vores standardfortrydelsesformular (Exhibit 1), dog er dette ikke et krav. Du kan også vælge at benytte standardfortrydelsesformularen i forbrugeraftalelovens bilag 3. Meddelelsen skal være afsendt senest på dagen, hvor fristen udløber.

Konsekvenser ved anvendelse af fortrydelsesretten

Hvis du fortryder indgåelsen af denne kontrakt inden 14 dage, er vi forpligtet til at returnere alle de betalinger, som vi har modtaget af dig, inklusive leveringsomkostninger, uden unødigt ophold og senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtog din fortrydelse.

Vi overfører ethvert udestående beløb ved brug af det betalingsmåde og til samme konto, som du brugte ved indgåelsen af aftalen, medmindre der er indgået særlig aftale herom.

Har du givet samtykke til, at levering af el i henhold til aftalen kan påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, skal du betale for denne strøm, inklusive en forholdsmæssig del af den service, som du har fået stillet til rådighed i perioden indtil fortrydelse.

(Slut på oplysninger om retten til at udtræde)

3. My easy Charge-ladekort: Aktivering og deaktivering af My easy Charge-ladekortet

3.1. For at gøre det muligt at bruge My easy Charge kræver de fleste ladestationer et aktiveret My easy Charge-ladekort. Hvis kunden allerede har et My easy Charge-ladekort, kan kunden aktivere det pågældende kort under registreringsprocessen. Ellers vil DCS sende et My easy Charge-ladekort til aktivering til kunden pr. post. My easy Charge-ladekort aktiveres i My easy Charge-kundekontoen ved at indtaste kortnummeret og bekræfte detaljerne. Kunden modtager så en bekræftelses-e-mail. Aktivering af My easy Charge-ladekortet kan tage op til 24 timer.

3.2. Ved nogle ladestationer er godkendelse kun muligt med My easy Charge-appen, som stilles til rådighed og er tilgængelig i Apple Inc. App Store eller Google Play Store og indeholder en QR-kodelæser. Godkendelsen kræver, at der logges på ved hjælp af logondataene.

3.3. DCS forbliver ejer af My easy Charge-ladekortet. Kunden skal opbevare sit My easy Charge-ladekort og sine logonoplysninger omhyggeligt. Kunden skal med det samme give DCS besked, hvis My easy Charge-ladekortet mistes eller bliver stjålet (se kontaktoplysningerne under afsnit 10). Desuden kan kunden også kontakte kundeservice for My easy Charge for at deaktivere My easy Charge-ladekortet. Udstedelsen af et erstatningskort kan medføre yderligere omkostninger for kunden (se de gældende priser på http://fcagroup.myeasycharge.eu/).

4. Kontraktens varighed og gyldighed

4.1. Kontrakten har ingen fast løbetid og kan opsiges af hver part med en måneds forudgående skriftlig meddelelse med virkning i slutningen af en kalendermåned. Opsigelsen kan meddeles i kundekontoområdet i form af en skriftlig meddelelse eller via e-mail; dette påvirker ikke retten til at opsige kontrakten øjeblikkeligt med god grund.

4.2. Når kontrakten er opsagt, er My easy Charge-ladekortet ikke længere gyldigt og vil blive blokeret af DCS.

5. Brug og tilgængelighed af My easy Charge

5.1. Kunden kan få flere oplysninger om My easy Charge og tekniske detaljer vedrørende brug og tilgængelighed på http://fcagroup.myeasycharge.eu/. DCS stiller tjenesterne til rådighed i kundens bopælsland samt i yderligere lande i henhold til afsnit 9 nedenfor.

5.2. For at kunne bruge My easy Charge på den bedst mulige måde er det nødvendigt at have My easy Charge-appen på en egnet mobilenhed eller at have adgang til http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

5.3. DCS tilstræber at udvide adgangen til og brugen af offentlig opladningsinfrastruktur via My easy Charge og at udvide gruppen af My easy Charge-partnere. DCS fremsætter imidlertid ingen påstande og giver ingen garanti med hensyn til tilgængeligheden (korrekt funktionalitet, tilgængelig elektricitet eller fuld opladning) af, og kunden har ikke nogen ret til at kræve adgang til bestemte ladestationer og/eller -muligheder. Der findes i særdeleshed ingen ret til at beholde den samme My easy Charge-partneropladningsinfrastruktur.

5.4. Underlagt afsnit 5.5 fremsætter DCS ingen påstande og giver ingen garanti med hensyn til aktualiteten og/eller korrektheden af statiske og/eller dynamiske oplysninger, der vises via frontends (se afsnit 1.4 a), herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om ladestationer og/eller deres tilgængelighed. Kunden anerkender i særdeleshed, at sådanne oplysninger leveres af tredjeparter (f.eks. My easy Charge-partnere). Uanset dette faktum kontrollerer DCS oplysningernes aktualitet og/eller korrekthed baseret på eksempler for løbende at forbedre sin tjeneste. Transmissionen af disse oplysninger er også afhængig af modtagelse fra de respektive netværksoperatørers mobiltelefonmaster og kan forringes af atmosfæriske forhold, topografiske omstændigheder, køretøjets position og forhindringer i nærheden (f.eks. broer og bygninger osv.).

5.5. Afhængigt af den aftalte tarif kan priserne variere afhængigt af den anvendte ladestation (se afsnit 7.1). I et sådant tarifsystem vises de aktuelle priser for den respektive ladestation for kunden i My easy Charge-appen, forudsat at kunden er logget på med sine logindata. Som en afvigelse fra afsnit 5.4 garanterer DCS de viste prisers korrekthed. Kunder med en sådan tarif er forpligtede til at informere sig om de gældende priser, inden de starter opladningsprocessen.

5.6. Den My easy Charge, som tilbydes under disse GVB, må kun bruges til at oplade køretøjer af mærket Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo eller Jeep.

5.7. Kunderne må godt lade familiemedlemmer eller deres ansatte bruge My easy Charge (i særdeleshed My easy Charge-ladekortet), forudsat at kunden ikke opkræver betaling for en sådan brug, og at My easy Charge kun bruges til at oplade kundens eget køretøj. Inden en sådan brug skal kunden informere brugeren om den korrekte håndtering af ladestationerne. Enhver anden brug af My easy Charge fra tredjeparters side kræver forudgående samtykke fra DCS. Kunden må ikke bruge My easy Charge til ulovlige formål eller lade tredjeparter gøre dette.

5.8. Kunden skal uden undtagelse følge manualerne til det køretøj, der skal oplades, og eventuelt anvendt udstyr eller tilbehør (f.eks. et ladekabel) samt alle instruktioner og vilkår og betingelser fra My easy Charge-partnere vedrørende brugen af ladestationerne, som vises ved disse ladestationer. Brugen af ladekabler eller andet udstyr eller tilbehør, som (i) ikke er blevet certificeret i henhold til gældende love og regler (f.eks. CE-certificering), (ii) ikke er godkendt til den respektive bil eller af den respektive My easy Charge-partner i henhold til de instruktioner, der vises ved ladestationerne, eller (iii) er beskadigede, er strengt forbudt.

5.9. Ladestationer, der viser en alarmmeddelelse eller en problemrapport eller åbenlyst er beskadigede, må ikke bruges. I stedet bedes kunden venligst underrette DCS (se kontaktoplysningerne under afsnit 10).

5.10. Kunden er ansvarlig for alle skyldspådragende forårsagede skader, der opstår som følge af misbrug eller forkert brug af My easy Charge-ladekortet henholdsvis af My easy Charge-appen som godkendelsesenhed eller som følge af misbrug eller forkert brug af ladeprocessen i henhold til gældende lov.

6. Ladeproces og godkendelse; maksimal opladnings- og inaktivitetstid; forstyrrelser

6.1. Som hovedregel godkendes kunder ved My easy Charge-partnernes ladestationer ved hjælp af My easy Charge-ladekortet. Ved nogle ladestationer er godkendelse også mulig ved eller kan kræve brug af My easy Charge-appen. Dette gælder i særdeleshed for ladestationer med et intercharge-symbol. For hver ladestation vises de tilgængelige godkendelsesmetoder i My easy Charge-appen eller på http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

6.2. Den maksimale periode med uafbrudt tilslutning til en enkelt ladestation må ikke overstige 24 timer eller, for DC-opladning (jævnstrømopladning), 4 timer (maksimal opladnings- og inaktivitetstid). Desuden skal kunden forlade det offentlige parkeringsområde, så snart opladningsprocessen er gennemført eller den maksimale parkeringsperiode er udløbet. Omkostninger, som DCS måtte komme ud for, fordi den maksimale opladnings- eller inaktivitetstid og/eller parkeringsperioderne overskrides, samt omkostninger til bøder eller bugseringstjenester som følge af ulovlig parkering, vil blive faktureret kunden.

6.3. Kunden anerkender, at der kan opstå forstyrrelser på ladestationer som følge af force majeure, herunder strejker, lockouter og myndighedsdirektiver samt på grund af tekniske foranstaltninger og andre foranstaltninger, som skal udføres på udstyret, for at det kan fungere korrekt, eller for at forbedre tjenesten (f.eks. vedligeholdelse, reparationer, softwareopdateringer af systemer). Der kan også opstå forstyrrelser som følge af kortsigtede kapacitetsmangler i perioder med spidsbelastning.

6.4. I det omfang, hvori forstyrrelser og/eller anomalier i elektricitetsforsyningen skyldes en forstyrrelse i driften af elnettet (herunder forbindelsen til elnettet), fritages DCS for sine respektive forpligtelser inden for rammerne af My easy Charge. Dette gælder imidlertid ikke, hvis DCS uberettiget afbryder forsyningen. Efter anmodning skal DCS uden unødig forsinkelse give kunden oplysninger om en sådan skadelig hændelse og dens årsag i det omfang, hvori DCS har sådanne oplysninger, eller sådanne oplysninger kan gøres tilgængelige med en rimelig indsats.

7. Gebyr; Priser

7.1. Gebyret for My easy Charge afhænger af den tarif, der er aftalt med kunden, og er, hvis det er relevant, sammensat som følger:

a) fast månedligt grundgebyr pr. My easy Charge-kontrakt (afhængigt af den aftalte tarif), og

b) betalinger baseret på faktisk brug for individuelle ladeprocesser ved My easy Charge-partneres ladestationer.

Den respektive tarifstruktur kan findes på https://fcagroup.myeasycharge.eu/web/fca-dk/tariffs.

De faktiske priser for en ladeproces for den respektive ladestation vises for kunden i My easy Charge-appen, forudsat at kunden er logget på med sine logindata. For variable tariffer er DCS berettiget til at justere priserne for den faktiske brug af en ladestation med virkning for fremtiden. Kunder er forpligtede til at informere sig om de gældende priser, inden de starter opladningsprocessen.

7.2. Det månedlige grundgebyr vil først blive opkrævet, når My easy Charge-kontrakten er indgået, eller - i tilfælde, hvor der skiftes til en tarif med et månedligt grundgebyr - et sådant tarifskift er blevet aktiveret af DCS, og derefter på pro-rata basis resten af den første måned.

7.3. Betalingerne baseret på faktisk brug vil blive opkrævet for hver ladeproces fra dens start (dvs. stikket sættes i ladepunktet) til dens slutning (dvs. stikket tages ud af ladepunktet) baseret på de aktuelt gældende priser i det respektive land eller ved den respektive ladestation. Der findes flere oplysninger om priserne for roaming på prislisten for den respektive tarif på http://fcagroup.myeasycharge.eu/. Der vil blive opkrævet betaling for ladeprocesser som anført i prislisten for den relevante tarif.

7.4. Alle priser er inklusive moms. Oplysningerne om de priser, der gælder for kundens tarif ved indgåelsen af kontrakten, sendes til kunden via e-mail (se afsnit 2.5c).

7.5. Hvis der vises priser ved en My easy Charge-partners ladestation, kan disse priser afvige fra de priser, der er aftalt kontraktligt med kunden; kun de priser, der er aftalt mellem kunden og DCS, gælder.

7.6. Ved ladeprocesser i udlandet (roaming) kan der forekomme afvigelser fra de priser, der blev angivet på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået. Kunden er forpligtet til at informere sig om de gældende betingelser inden påbegyndelsen af en ladeproces. En varslings- og meddelelsespligt i henhold til punkt 1.2 i disse almindelige forretningsbetingelser med deri angivne retsvirkninger gælder ikke i disse tilfælde.

7.7. DCS forbeholder sig retten til at reducere priser for eksisterende og/eller nye kontrakter i bestemte tidsrum og for bestemte ladestationer (se afsnit 7.1b) (særlige tilbud).

7.8. En tarifændring kræver en tilsvarende aftale mellem parterne; kunden kan søge om en tarifændring via internettet på http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

8. Fakturering og betalingsbetingelser

8.1. Kunden kan hente sine månedlige fakturaer via My easy Charge-kundekontoen på http://fcagroup.myeasycharge.eu/, som indeholder en liste over ladeprocesser i den respektive fakturaperiode med oplysninger om dato, sted og varighed. Kunden vil få besked via e-mail, hvis en ny faktura er tilgængelig.

8.2. Påløbne omkostninger per kalendermåned opkræves via den betalingsmetode, der er valgt under registreringsprocessen for My easy Charge-kundekontoen, den fjerde hverdag i den følgende kalendermåned. Erhvervskunder, der betaler per faktura (se afsnit 2.4), skal overføre beløbet inden for en periode på 14 dage efter modtagelsen af fakturaen til den konto, der er anført på fakturaen. DCS tilstræber at fakturere My easy Charge-tjenesten i den følgende kalendermåned, men der kan forekomme forsinkelser i individuelle tilfælde (f.eks. som følge af, at My easy Charge-partnere fakturerer DCS forsinket).

8.3. Kunden kan kun foretage modregninger mod DCS-krav, hvis kundens modkrav er ubestridt eller er baseret på en udtrædelse af denne kontrakt, eller hvis der findes en juridisk bindende berettigelse. Kunden må kun tilbageholde betalinger, hvis dette er baseret på krav, der følger af My easy Charge-kontrakten.

8.4. Hvis kunden ikke foretager en betaling i henhold til afsnit 8.2, har DCS ret til at blokere kundens brug af My easy Charge.

9. International roaming

På grundlag af My easy Charge-kontrakten kan kunden også bruge My easy Charge-kortet henholdsvis My easy Charge-appen i andre lande på samme måde som i bopælslandet. Den aktuelle liste over lande kan ses på http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

10. Kontakt

Til generelle spørgsmål om My easy Charge-produktet, spørgsmål om fakturaer, kundekontrakter eller My easy Charge-ladekort samt ved tekniske problemer, i særdeleshed under ladeprocessen, kan kunden bruge de kontaktmuligheder, der er anført på http://fcagroup.myeasycharge.eu/.

11. Garanti

Der gælder lovpligtige garantibestemmelser.

12. Ansvarsfraskrivelse

12.1. I tilfælde af mindre forsømmelighed er DCS kun erstatningsansvarlig, hvis DCS har overtrådt væsentlige kontraktlige forpligtelser (grundlæggende forpligtelser) som f.eks. sådanne, der anses for at være specifikt pålagt DCS i henhold til My easy Charge-kontraktens indhold og formål, eller sådanne, hvis opfyldelse muliggør den korrekte gennemførelse af My easy Charge-kontrakten og efterlevelse, som kunden normalt vil stole på. Et sådant erstatningsansvar er begrænset til de typiske skader, der kan forudses på tidspunktet for indgåelsen af My easy Charge-kontrakten.

12.2. DCS' juridiske repræsentanters, agenters og medarbejderes personlige erstatningansvar for skader, der opstår som følge af mindre forsømmelighed, er også begrænset til det omfang, der er beskrevet i den foregående paragraf.

12.3. DCS' erstatningsansvar i tilfælde af forsætlig manglende offentliggørelse af en defekt eller som følge af antagelsen af en garanti eller i henhold til produktansvarslovgivning forbliver upåvirket. Begrænsninger af erstatningsansvaret gælder ikke i tilfælde af svindel, grov forsømmelighed, dødsfald, personskader eller helbredsskader.

12.4. DCS er ikke ladestationernes operatør og er ikke erstatningsansvarlig som operatør. Kunden anerkender, at der i tilfælde af forstyrrelser eller anomalier i elektricitetsforsyningen som følge af en forstyrrelse i driften af elnettet (herunder forbindelsen til elnettet) kan forekomme krav mod distributionsnetværkets operatør; DCS vil efter anmodning tildele og overføre krav og rettigheder over for distributionsnetværkets operatør med relation til en skade for kunden.

13. Oplysninger vedrørende databeskyttelse

13.1. DCS tager beskyttelsen af brugerens personoplysninger alvorligt og respekterer brugerens databeskyttelse, når de behandler personoplysninger.

13.2. Yderligere oplysninger om databehandling, databeskyttelse og datasikkerhed findes i databeskyttelsesmeddelelsen.

14. Værneting, mægling og gældende lov

14.1. My easy Charge-kontrakten samt enhver juridisk relation baseret på disse GVB er underlagt tysk lov; De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb gælder ikke. Hvis kunden er en forbruger, har de obligatoriske forbrugerbeskyttelsesregler i den stat, hvor kunden har sin normale bopæl, forrang over tysk lov, hvis de stiller kunden gunstigere.

14.2. Det eksklusive jurisdiktionssted for alle krav, der udgår fra relationer til virksomhedsejere eller virksomheder underlagt offentlig ret, er München. Hvis kunden er en forbruger og har sin normale bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz, kan kunden også gøre et krav gældende i bopælslandet. DCS' krav over for en forbruger kan kun gøres gældende i forbrugerens bopælsland.

14.3. EU-kommissionen har etableret en platform for onlineløsning af tvister, som du kan få adgang til her http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Hvis du vil gøre os opmærksom på en sag, bedes du kontakte os.

14.4. DCS vil ikke deltage i nogen tvistbilæggelsessager ved en forbrugervoldgiftsret og er ikke forpligtet til at gøre dette.

Senest opdateret: Juni 2020

Bilag 1: DCS standardfortrydelsesformular

Standardfortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at fortryde indgåelsen af aftalen, bedes du venligst udfylde denne formular og returnere til os.)

Til:

Digital Charging Solutions GmbH

Brunnenstraße 19-21

10119 Berlin, Tyskland

Telefon: +45 70 71 63 19

E-Mail: dk@fcagroup.myeasycharge.eu

Jeg/vi udtræder hermed af den kontrakt, der er indgået af mig/os vedrørende følgende My easy Charge:

My easy Charge-kontraktnummer

Bestilt den

Navn på kunde(r)

Adresse på kunde(r)

Dato

Underskrift(er) fra kunde(r) (hvis udfyldt i hånden)